Voorwaarden voor de Bedenktijd

  1. Bedenktijd: De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
  2. Start van de Bedenktijd: De bedenktijd gaat in op de dag van het sluiten van de overeenkomst.
  3. Herroeping: Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet de klant een  verklaring sturen (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) waarin hij/zij aangeeft de overeenkomst te willen herroepen.
  4. Kosten tijdens de Bedenktijd: Indien de klant tijdens de bedenktijd gebruik heeft gemaakt van de dienst, kan Direct PC redelijke kosten in rekening brengen voor de geleverde diensten tot het moment van herroeping.
  5. Contractduur na de Bedenktijd: Indien de klant de overeenkomst niet binnen de bedenktijd herroept, is de klant na afloop van deze periode voor een jaar gebonden aan de overeenkomst. Hierna is dit maandelijks opzegbaar.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugstorten, met uitzondering van de kosten voor de diensten die tijdens de bedenktijd zijn geleverd, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Indien u besluit de overeenkomst niet te herroepen binnen de bedenktijd, gaat u akkoord met een contractduur van één jaar. Gedurende deze periode bent u verplicht tot betaling van de overeengekomen vergoedingen voor de geleverde diensten.